Etap 1. Wybranie systemu kontroli oświadczeń

wybranie systemu kontroli oświadczeń rspo

Wybierz odpowiedni dla siebie system oświadczeń!

RSPO wyróżnia trzy możliwe modele łańcucha dostaw oleju palmowego i jego pochodnych:

 • „Zachowanie tożsamości”
 • „Segregacja”
 • „Bilans masy”


W każdym z tych modeli RSPO wyznaczone są zasady dotyczące kontroli produkcji oleju RSPO i wyrobów zawierających certyfikowany olej palmowy.

Każda organizacja, chcąc uzyskać certyfikat RSPO, musi zdecydować się na stosowanie przynajmniej jednego z przedstawionych modeli, oraz dostosować produkcję do odpowiednich wymagań związanych z wybranym modelem. Możliwe jest zastosowanie w jednej organizacji połączenia kilku modeli łańcucha dostaw. Organizacja może jednak wybrać tylko taki system, jaki jest stosowany przez jej dostawcę oleju RSPO, lub model mniej restrykcyjny.

 • Zachowanie tożsamości (ang. Identity Preserved – IP)

  Zgodnie z modelem IP, certyfikowany olej palmowy RSPO pochodzi z jednej certyfikowanej plantacji i jest oddzielony od pozostałego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw. Model IP pozwala na bardzo łatwe prześledzenie pochodzenia oleju palmowego. W wyrobach wyprodukowanych w systemie Zachowania tożsamości, 100% oleju palmowego jest olejem certyfikowanym. Zachowanie tożsamości jest najbardziej restrykcyjnym modelem łańcucha dostaw RSPO

 • Segregacja (ang. Segregation – SG)

  Zgodnie z modelem Segregacji, certyfikowany olej palmowy RSPO może pochodzić z kilku różnych certyfikowanych plantacji i jest oddzielony od niecertyfikowanego oleju w całym łańcuchu dostaw. Model SG zapewnia, że 100% oleju palmowego użytego do produkcji danego wyrobu pochodzi ze zrównoważonych upraw. Organizacje stosujące ten model muszą zagwarantować dzięki odpowiednim procedurom, że olej certyfikowany nie zostanie wymieszany z olejem pochodzącym z niecertyfikowanych źródeł

 • Bilans masy (ang. Mass Balance – MB)

  Zgodnie z modelem MB certyfikowany olej palmowy może być wymieszany z niecertyfikowanym olejem w całym łańcuchu dostaw. Jest to najmniej restrykcyjny system, jednak wymaga od organizacji dokładnego wyliczania ilości certyfikowanego oleju palmowego w swoich wyrobach. Istotne jest wykazanie, że ilości certyfikowanego oleju w wyprodukowanych wyrobach nie przekraczają ilości oleju RSPO w zakupionych materiałach. Zwykle należy w tym wypadku uwzględnić straty produkcyjne, dlatego zazwyczaj ilość oleju w gotowych wyrobach jest mniejsza od ilości użytej do produkcji


Dowiedz się na czym polega wdrożenie zasad RSPO!