Etap 2. Wdrożenie zasad RSPO

wdrażanie rspo

Wdrażanie zasad RSPO – przygotowanie organizacji do certyfikacji RSPO

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest spełnienie przez organizację wymagań standardu RSPO – „RSPO Supply Chain Certification Standard”.

Etapy wdrażania zasad RSPO 

 • Ustalenie i wdrożenie procedur

  Standard wymaga ustalenia i wdrożenia odpowiednich procedur i/lub instrukcji pracy. W zależności od wybranego modelu łańcucha dostaw, procedury będą się różnić. W przypadku modeli IP (Identity Preserved) oraz SG (Segregation), procedury mają zapewnić skuteczne oddzielenie materiałów i gotowych wyrobów certyfikowanych od niecertyfikowanych, zarówno w magazynie jak i podczas produkcji. Model MB (Mass Balance) wymaga zaś procedur gwarantujących dokładny nadzór nad ilością oleju certyfikowanego w zakupionych i sprzedawanych wyrobach i materiałach. Ponadto, przy każdym z modeli, niezwykle istotne jest weryfikowanie dostawców oleju RSPO oraz umieszczanie odpowiednich informacji na fakturach wyrobów sprzedawanych z oświadczeniami RSPO. Organizacja musi przechowywać odpowiednie dokumenty i zapisy potwierdzające spełnianie tych wszystkich wymagań

 • Szkolenia z wymagań standardu RSPO dla personelu

  Ważne jest, aby każda osoba, której praca ma znaczenie dla skuteczności wdrażanego systemu RSPO, była świadoma swojej roli. Szkolenie powinno być zaplanowane i udokumentowane.
  W ramach przygotowań nie należy także zapomnieć o wyznaczeniu osoby w organizacji, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie wymagań RSPO. Osoba ta powinna być w stanie w trakcie audytu zademonstrować swoją wiedzę na temat wymagań oraz procedur funkcjonujących w organizacji

 • Przeprowadzanie przeglądu zarządzania

  W trakcie którego zweryfikowane zostaną wyniki audytów, oraz wszelkie inne informacje mające znaczenie dla funkcjonującego systemu RSPO, takie jak opinie klientów czy zmiany w organizacji


Dowiedz się jak przystąpić do organizacji RSPO!