Etap 4. Rejestracja w PalmTrace

rejestracja w systemie palmtrace rspo

Zasady rejestracji w PalmTrace

Przed przystąpieniem do certyfikacji należy również zarejestrować swoją organizację na specjalnej platformie internetowej RSPO – PalmTrace. Rejestracji dokonuje Organizacja samodzielnie, podając podstawowe dane kontaktowe oraz informacje o działalności swojej firmy. Przy rejestracji należy podać również swój numer członkowski, dlatego niemożliwe jest zarejestrowanie się w systemie PalmTrace przed przystąpieniem do programu członkowskiego RSPO.

PalmTrace jest internetowym systemem dającym możliwość śledzenia procesu wytwarzania i obrotu certyfikowanym olejem palmowym RSPO na całym świecie. PalmTrace spełnia dwie funkcje. Po pierwsze, stanowi platformę, na której wszystkie transakcje oleju palmowego (do etapu rafinerii) muszą być rejestrowane. Drugą funkcją PalmTrace jest baza danych klientów, w której jednostki certyfikujące mają obowiązek publikować raporty z audytów i certyfikaty.

Dowiedz się na czym polega certyfikacja systemu RSPO!