Etap 3. Przystąpienie do organizacji RSPO

członkostwo rspo

Członkostwo w organizacji RSPO

Kolejnym z wymagań RSPO dla wszystkich organizacji będących częścią certyfikowanego łańcucha dostaw jest dołączenie do programu członkowskiego RSPO.

W celu dołączenia do wybranego programu członkowskiego RSPO, należy zarejestrować się na stronie internetowej RSPO, wypełnić odpowiedni formularz aplikacyjny oraz uiścić roczną opłatę. Aplikacja zostanie zweryfikowana przez RSPO, które wyda odpowiednią decyzję i przyzna numer członkowski. Proces przyznawania numeru członkowskiego może potrwać do około 6 tygodni. Koszty członkostwa różnią się w zależności od rodzaju programu członkowskiego. Informację na temat dokładnych kwot można znaleźć na stronie internetowej RSPO.

W zależności od rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, należy wybrać jeden
z dostępnych rodzajów członkostwa:

Ordinary Membership

Ten rodzaj członkostwa jest dostępny dla wszystkich organizacji będących częścią łańcucha dostaw certyfikowanego oleju palmowego RSPO – od plantatorów aż do sprzedawców, których roczny obrót olejem palmowym i jego pochodnymi przekracza 500 ton. Ordinary Membership umożliwia organizacjom czynny udział w pracach RSPO:

  • uprawnia do głosowania na każdym ze spotkań Zgromadzenia Ogólnego RSPO
  • uprawnia do startowania w wyborach do Zarządu RSPO


Ordinary Membership uprawnia także do dostępu do wszystkich dokumentów i opracowań przygotowanych przez RSPO

Supply Chain Associate Membership

Ten rodzaj członkostwa jest przeznaczony dla organizacji będących częścią łańcucha dostaw, które zakupują, sprzedają lub przetwarzają nie więcej niż 500 ton oleju palmowego i jego pochodnych rocznie. Supply Chain Associate Membership nie zapewnia organizacjom prawa głosu ani uczestnictwa w spotkaniach Zgromadzenia Ogólnego RSPO

Affliate membership

Trzeci rodzaj członkostwa nie jest przeznaczony dla organizacji będących częścią łańcuch dostaw. Chociaż taki rodzaj programu członkowskiego nie umożliwia udziału w głosowaniach czy zebraniach RSPO, umożliwia on każdej osobie czy organizacji okazanie wsparcia organizacji RSPO oraz do publicznego informowania o nim.

Dowiedz się, jak dokonać rejestracji w systemie PalmTrace!